פתיחת תיק ברשויות המס: עוסק מורשה ועוסק פטור

בעת הקמת עסק חדש יש לדווח לרשויות המס השונות על פתיחת התיק.

הרשויות להן נצטרך לדווח הינם: מע"מ, ביטוח לאומי, ומס הכנסה.

פתיחת התיק בכל אחד מהגופים הנ"ל כרוכה במילוי טפסים ובמסירת אישורים שונים. על מנת לפתוח תיק במע"מ יש להגיע פיזית למשרדי המע"מ ואילו למס הכנסה ולביטוח לאומי אין חובה להגיע.

 

פתיחת תיק במע"מ

יש להגיע למשרד מע"מ אליו אתה משתייך – בדר"כ המשרד הקרוב למקום העסק.

בעת פתיחת התיק במע"מ יש להחליט האם ההתנהלות תהיה כ"עוסק פטור" או "עוסק מורשה".

עוסק פטור בניגוד לעוסק מורשה פטור מההתחשבנות עם מע"מ בשל היקף עסקאות נמוך. המשמעות היא שהוא אינו גובה מע"מ מלקוחותיו וכן אינו יכול להתקזז על המע"מ ששילם לספקיו.

ישנם בעלי מקצועות אשר אינם יכולים לפתוח עוסק פטור על אף מחזור קטן וזאת בשל עיסוקם (לדוגמא : עורך דין, רואה חשבון, אדריכל, יועץ וכו')

קביעת המעמד במע"מ תשפיע על המס שתשלם ולכן חשוב מאד להיוועץ עם איש מקצוע טרם ההחלטה.

מספר העוסק במע"מ הוא למעשה מספר ת.ז שלך .

על מנת לפתוח תיק במע"מ יש להביא את המסמכים הבאים:

  1. צילום תעודת זהות כולל ספח
  2. אישור מהבנק בו מתנהל החשבון או שיק מבוטל מהחשבון
  3. כאשר החשבון משותף יש למלא מסמך שבו השותף לחשבון מאשר שהחשבון ישמש את מע"מ
  4. חוזה שכירות של העסק או חוזה שכירות של הבית במידה והעסק מתנהל מהבית
  5. רישיון או תעודת מקצוע  (רישיון עו"ד לדוגמא)
  6. הזמנת עבודה – מסמך המעיד על כוונה להשתמש בשירותיך.

ההחלטה לפתוח את התיק במע"מ באמצעות רו"ח תחסוך לך את הטיול למשרדי מע"מ וכן הרו"ח יעזור לך להחליט מהו אופן פתיחת התיק המומלץ עבורך. רו"ח יתן לך הדרכה לגבי אופן פעילותך ומהם המסמכים אותם תצטרך להוציא ולשמור.

משרדנו נותן את השירות של פתיחת התיק במע"מ בחינם וכן ייעוץ לגבי אופן פתיחת התיק. כמובן שאת הטיול למע"מ נחסוך לך על מנת שאתה תוכל להתרכז בעסק שזה עתה הקמת. 

 

פתיחת תיק בביטוח לאומי

על מנת לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי אין צורך להגיע לסניף בו יתנהל תיקך ומספיק לשלוח בפקס טופס שנקרא דין וחשבון רב שנתי.

בטופס הנ"ל יש למלא פרטים אישיים, מקומות עבודה בהם עבדת בעבר ו/או עובד בהם כיום וכן הערכה לגבי ההכנסה הצפויה שלך ומספר שעות העבודה בשבוע בעסק העצמאי.

הקביעה של ההכנסה הצפויה וכן מספר שעות העבודה בשבוע בעסק העצמאי תשפיע מאוד על הסכום אותו תשלם למוסד לביטוח לאומי מדי חודש.

ישנה אפשרות במידה וההכנסה כעצמאי נמוכה וכן מספר שעות העבודה במהלך השבוע כעצמאי נמוכות להיות מוגדר במוסד לביטוח לאומי כ"עצמאי שאינו עונה על ההגדרה". משמעות קביעה זאת היא שלא תחויב בדמי ביטוח לאומי על הכנסתך כעצמאי אך גם לא תהיה מבוטח על חלקך בהכנסות כעצמאי לעניין דמי פגיעה בעבודה, חופשת לידה וכו'.

קביעה זאת כאמור היא משמעותית מאוד ואין להקל בה ראש. מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע שימליץ לך מהי ההגדרה הנכונה עבורך ומהו צפי ריאלי של הכנסות כעצמאי מתחיל בענף בו פתחת את תיקך. זאת על מנת לחזות את תשלום הביטוח הלאומי שהוא נגזרת של ההכנסה.

שים לב שעם פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי יצופו כל חובותיך, היה מוכן לכך. איש מקצוע יוכל לעזור לך להיחלץ מקנסות מיותרים ויבדוק עבורך איזה חובות ניתנים לביטול.     

משרדנו נותן את השירות של פתיחת תיק בביטוח לאומי בחינם וכן מייעץ ללקוח לגבי אופן פתיחת התיק בצורה האופטימלית לכל לקוח ולקוח. כמובן שגם את הטיול לביטוח לאומי נחסוך לך ונעשה זאת במקומך.

 

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה אינו מחייבת הגעה פיזית למשרדי מס הכנסה וישנה אפשרות לשלוח בדואר את הטופס הרלוונטי אם כי אופציה זאת פחות מומלצת.

יש לצרף צילום ת.ז וחוזה שכירות.

 אם בכוונתך להעסיק עובדים יש לציין זאת בעת פתיחת התיק במס הכנסה.

במס הכנסה אין הגדרות שונות כפי שיש במע"מ ובביטוח לאומי והתשלום אותו תצטרך לשלם למס הכנסה יהיה כאחוז מסוים מהענף אליו משתייך העסק אותו פתחת. כמובן שאיש מקצוע יוכל לשנות את אחוז זה בהתאם לצפי הכנסותיך – לגדיל/ להקטין/ לבטל.

כמו כן על מנת שלקוחותיך לא יעבירו את סכום המס על העסקה שעשית עימם לרשות המיסים במקומך יש לבקש פטור מניכוי במס במקור.

משרדנו נותן את שירות פתיחת התיק במס הכנסה בחינם ומוציא פטור מניכוי מס במקור. כמובן שנתאים את מס ההכנסה שתצטרך לשלם באופן שוטף לצפי שלך מהכנסותיך כעצמאי.

 

הערה חשובה:

לא כל משרדי רו"ח או יועצי המס מחוברים באופן שוטף למחשבי הרשויות השונות : מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

במשרדנו החיבור פעיל במשך כל השנה ודרכו אנחנו פועלים לטובת לקוחותינו ומסדירים את ענייניהם בצורה פשוטה ומהירה.

פתיחת התיקים ברשויות המס השונות באמצעותנו תיתן לך שקט נפשי – נפתח עבורך את התיק בצורה הנכונה ביותר עבורך, נסביר לך את כל המשמעויות הנובעות מכך, נפרט מהם המסמכים שכעת תצטרך לשמור ולהוציא ללקוחותיך כעוסק עצמאי . תקבל הסבר מפורט על הדוחות השונים אותם תצטרך להוציא. כך תוכל להתפנות ולעשות את הדבר שהכי נכון לך כרגע – הקמת העסק וביסוסו. 

 

נשמח לתת לך שירות מקצועי ואדיב מכל הלב.