עוסק פטור, עוסק מורשה והמעבר ביניהם

המונח עוסק פטור קורץ מאוד להרבה עוסקים בתחילת דרכם אשר בשוגג חושבים כי עוסק פטור הינו פטור מכל מס. טעות זאת כמובן נובעת מעצם ההגדרה - שהרי הגדרה זאת נובעת מתקנות ערך מוסף ומתייחסת למע"מ בלבד.

עוסק פטור אכן פטור מתשלום ודיווח מע"מ. הוא למעשה מתחשבן פעם אחת בלבד בשנה עם מס ערך מוסף - בסוף שנת המס בניגוד לעוסק מורשה שמתחשבן עם מס ערך מוסף כל חודש או חודשיים (תלוי במחזור עסקאותיו). 

עוסק פטור אינו פטור כאמור מתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי ועליו לדווח לגופים אלו באופן שוטף.

ישנה אפשרות לקבל פטור מתשלום מקדמות מס הכנסה לפי צפי רווחי העסק וכן להיות מוגדר לעניין ביטוח לאומי כ"עצמאי שאינו עונה על ההגדרה" ואז למעשה אין תשלומי ביטוח לאומי אישי. יש לציין שיש לקחת בחשבון מכלול שיקולים בטרם עושים זאת וכן לבדוק האם עומדים בתנאים לקבלת פטורים אלו. מומלץ מאוד להתייעץ עם גורם מקצועי ומוסמך בטרם ביצוע מהלך מעין זה.

 

עוסק פטור הוא למעשה עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 100,000 ש"ח בשנת 2015 ולכן ניתנת לו ההקלה בהתחשבנות עם מע"מ.

ישנם מספר לא מבוטל של עוסקים שלהם יכול להיות מחזור עסקי הנמוך מ-100,000 ש"ח ועדיין לא יוכלו לפתוח תיק במשרדי מס ערך מוסף כעוסק פטור.

על פי תקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) תשל"ו -1976 בעלי העיסוק הבאים אינם יכולים להירשם כעוסק פטור:

  (1) בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

   (2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3)    בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה

(4)    בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

(5)    סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;

6)    סוחר רכב ומתווך רכב

 

עוסק פטור בניגוד לעוסק מורשה מוציא קבלה בלבד ולא חשבונית מס ואינו יכול לקזז את המע"מ בגין הוצאותיו ורכישותיו. סכום המע"מ למעשה מהווה חלק מהוצאותיו.

 

ישנם מספר חסרונות לרישום כעוסק פטור :

1. מאחר והגדרת עוסק פטור נשענת על מחזור הכנסותיו רישום כעוסק פטור מעניק תדמית של עסק קטן ובתחילת דרכו. ישנם גופים/ אנשים פרטיים שיעדיפו לבצע עסקאות עם עוסקים מורשים בשל כך.

2.  תקרת המחזור של העוסק הפטור מהווה למעשה "תקרת זכוכית" עבור בעלי העסקים ש"מפחדים" לעבור אותה. ישנם עוסקים שבמקום לפתח את העסק ולהתקדם קדימה דורכים במקום רק בשל הפחד לעבור את התקרה.

3. כאשר פותחים עסק שצפוי להניב מחזורים גדולים בעתיד אך כרגע הוא עוד בחיתוליו ומחליטים על רישום כעוסק פטור מוותרים למעשה על האפשרות של קיזוז המע"מ בשנים הראשונות. בעלי  עסקים רבים משקיעים סכומי כסף לא מבוטלים בעת פתיחת העסק ונמצאים בשנים הראשונות בהפסדים. רישום כעוסק מורשה ייתן להם את האפשרות לקזז את המע"מ ולמעשה לקבל החזר מע"מ בגין רכישותיהם המרובות.

4. מאחר וההתחשבנות עם מע"מ היא פעם בשנה יתכן מצב (והיו דברים מעולם) שעוסק פטור עובר את התקרה ואז למעשה הוא חייב במע"מ על הסכום מעבר לתקרה. המשמעות היא שהעוסק לא גבה את המע"מ בפועל ולכן יצטרך לגייס מכיסו את סכום המע"מ. מצב זה מאוד לא נעים לעוסק ויש להימנע ממנו. יש לשים לב שניתן לקזז את המע"מ עבור התקופה שבה המחזור כבר לא עמד בתקרת העוסק פטור.

 

על מנת לעבור מרישום כעוסק פטור לעוסק מורשה יש לגשת לתחנת מע"מ ולבקש זאת. הבקשה צריכה להיתמך בהוכחה כי מחזור העסקאות עתיד לגדול.

 

לסיכום, לרישום כעוסק פטור יש משמעות מרובה והוא טומן בחובו יתרונות וחסרונות. בטרם רישומך במע"מ מומלץ להיוועץ בבר סמכא בעניין אשר יפרוס בפניך את שלל הרבדים וביחד תגיעו למסקנה מהו הרישום הנכון עבורך. 

 

משרדנו נותן שירות זה ללקוחותיו וגם אם הוחלט על רישום כעוסק פטור אנחנו דואגים לעקוב אחר פעילות העוסק על מנת להימנע ממצב של מעבר תקרת העוסק הפטור מבלי ששונתה הגדרתו במע"מ.