בשנים האחרונות גדל מהותית שיעור משקי הבית הנמצאים ביתרת חובה בחשבונם בבנק (אוברדראפט).

הגורמים לכך :

1. ניהול לא נכון של משק הבית (כיחידה כלכלית), שמשמעו ביצוע הוצאות חודשיות גבוהות מההכנסות החודשיות.

2.  ביצוע הוצאה חד פעמית / חריגה בחודשים קודמים, אשר גרמה ליתרה שלילית בחשבון הבנק, ואי יכולת להשתחרר מיתרה זו.

הדרך להימנע מכך :

 • יש להקפיד על הוצאות בהיקף חודשי בגובה ההכנסות החודשיות. מומלץ לבנות תקציב הוצאות מאוזן המתאים להכנסה הממוצעת החודשית נטו  (ללא תשלומים חד פעמיים כדוגמת הבראה, ביגוד, שעות נוספות חריגות ועוד).
  התקציב ייבנה לפי צרכי התא המשפחתי : מזון, ביגוד, אחזקת בית וכ'
 • יש לקחת בחשבון בסדר קדימויות ראשוני את ההוצאות הקשיחות / קבועות שאין לתא המשפחתי שליטה עליהם כדוגמת : משכנתא / שכירות, ארנונה, החזרי הלוואות, חינוך ילדים, תשלומי ביטוחי בריאות קבועים וכו'. ביתרת התקציב ניתן לקבוע את העלויות המשתנות כדוגמת ביגוד, מזון, תרבות פנאי וכו' בהתאם לסדר העדיפויות.
 • יש לקחת בחשבון גם את החיוב החודשי של חברת האשראי. ניתן לדעת את היקפו באמצעות אתרי האינטרנט של חברות האשראי / הבנק בו מתנהל חשבונכם וכן במערכת הקולית של חברת האשראי בחיוג טלפונית
 • באמצעות המידע על חיובי האשראי ניתן לתכנן ביתר יעילות את ההוצאות, תוך בחינה בחודש השוטף את החיוב העתידי שיחול בחודש הבא ואפשרות לתכנן את ההוצאות עד תום החודש, כך שהחיוב יהיה בהיקף שהתא המשפחתי יוכל לעמוד בו. 
 • בחודשים בהם יש עודפי הכנסות נטו מעל ההכנסה הממוצעת שנקבעה כבסיס לבניית התקציב, ניתן להשתמש בהם להגדלת היקף החיסכון או לחילופין לשפר את רמת החיים באותו חודש, או בחודשים הבאים אחריו. כמו כן, ניתן לרכוש בהפרשי הכנסות אלו נכסים קבועים כדוגמת מכשירי חשמל, ריהוט וכו'.
 • יש לקחת בחשבון הוצאות בלתי צפויות / בלתי מתוכננות כדוגמת תקלות בבית (מכשירי חשמל וכו'), תקלות ברכב, הוצאות רפואיות בלתי צפויות, מתנות לאירועים ועוד. רצוי להשאיר סכום של כ- 5% עד 10% מההכנסות לכיסוי עלויות אלו. ניתן לחסוך סכומים המיועדים לכך בפיקדון יומי. 
 • אין לבצע חיסכון מיתרת חובה, שמשמעו חיסכון באמצעות כספי הבנק ומימונו באמצעות אשראי או הלוואה בשיעור יקר יחסית לשיעור הריבית על החיסכון.
  יש לקחת בחשבון כי שיעורי הריבית על הפיקדונות והחסכונות אפסיים ואילו שיעורי הריבית על הלוואות ואשראי נעים מ- 6% ועד 10% ויותר לשנה, בתלות בסוג הלקוח בבנק (לקוח זהב, רגיל, מקבל משכורת וכו')
 • במידה ואין באפשרות התא המשפחתי לחסוך למטרת מימון עלויות בלתי מתוכננות, עליו לנהוג כדלקמן : במידה וההוצאה הבלתי מתוכננת בסכום גדול יש לחלקה למס' תשלומים כדי שהתא המשפחתי יוכל לעמוד בהם. במקביל, יש להקטין את תקציב ההוצאות באותם חודשים בהם חלים תשלומים אלו של ההוצאה הבלתי מתוכננת, כדי להימנע מחריגה בגובה הוצאה זו. 

         משקי בית הנמצאים ביתרת חובה :

 • יש לנתח את 3 החודשים האחרונים המלאים תך פירוט הרכב העלויות החודשיות שבוצעו בפועל באותו חודש.
 • יש להשוות את סך העלויות בפועל בכל אחד מ- 3 החודשים להכנסה החודשית נטו באותו חודש, כדי לבדוק את היקף החריגה החודשי באותו חודש.
 • יש לבנות תקציב מאוזן מתוכנן לתקופה הבאה שיתאים לרמת ההכנסות העתידית הממוצעת, תוך התייחסות לכל הנקודות שצויינו לעיל.
 • יש ליישם את התקציב שתוכנן, תוך קיצוץ העלויות בפועל מחודשים קודמים, כך שבחודשים הבאים, סך ההוצאות יהיה לכל היותר בגובה ההכנסות נטו.
 • כתוצאה מיישום תוכנית ההבראה המתוכננת לעיל, לאחר תקופה (3 חודשים) יתרת החובה בבנק תהיה זהה ליתרת החובה בתחילת יישום תוכנית ההבראה.
 • כעת יש לכסות את יתרת החובה באופן שלא תכביד על העלויות. ההמלצה הראשונית היא מימון ממשאבים עצמיים, היינו חסכונות התא המשפחתי. במידה ודרך זו לא אפשרית מומלץ להסתייע במשפחה או חברים קרובים. אם גם דרך זו אינה אפשרית, יש לקחת הלוואה ממוסד פיננסי, אולם יהיה על המשפחה להקטין את תקציב העלויות החודשי  בגובה החזרי ההלוואה החודשיים, כדי להימנע מחריגה בסכום זה. 

כותב המאמר הינו צפריר קינן -  בעל תואר שני בהתמחות במימון, בנקאות ושוק ההון, יועץ פיננסי ומרצה במוסדות אקדמיים וחוץ אקדמיים.