דיווח מפורט למע"מ הנו חלק מהאמצעים של רשות המיסים להילחם בתופעת החשבוניות המזויפות.

ועדת הכספים החליטה : יורחב הדיווח המקוון למע"מ

 

המלחמה בהון השחור: הצעת חוק, שאושרה לקריאה שנייה שלישית, תחייב יחידים וחברות בעלי מחזור מעל 1.5 מיליון שקל בשנה למסור דיווח מקוון למע"מ על הכנסותיהם והוצאותיהם.

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית שנועדה להעמיק את גביית המסים ולהגביר את המאבק בהון השחור. לפי ההצעה רוב העוסקים במשק, יחידים וחברות בעלי מחזור מעל 1.5 מיליון שקל בשנה (במקום מעל 2.5 מיליון בעבר), יחויבו בדיווח.

 

כ-9% מהעסקאות במשק לא מדווח

מהנתונים שמסרו נציגי רשות המסים עלתה תמונה משוערת וחלקית של היקף ההון השחור במשק הישראלי: סמנכ"ל לאכיפת הגביה ברשות המסים, עו"ד זאב פורת, העריך כי השוק השחור בתחום המע"מ עומד על לפחות כ-60 מיליארד שקל. לדבריו, שכ-9% מהעסקאות במשק (הנאמדות בכ-700 מיליארד שקל) לא מדווחות בדיווח מפורט, כך שלא ניתן להצליב עסקאות בסדר גודל של 60 מיליארד שקל, כדי לוודא אם החשבוניות אמיתיות או פיקטיביות.

השימוש במידע שיתקבל מהדיווח המפורט ישמש את רשויות החוק במלחמה בארגוני הפשע שכן הוא יביא אותם למחנק כלכלי. 

 

600 שקל קנס על עיכוב בהגשת הדו"ח

לפי הצעת החוק, הקנס החודשי לעוסק על עיכובים בהגשת הדו"ח המקוון יעמוד על 1,700 שקל. בלחץ רואי החשבון ויועצי המס הוחלט להפחית את הקנס ל-600 שקל. יו"ר ועדת המסים בלשכת רואי החשבון, רו"ח עופר מנירב, טען שאין מקום להכבדה הזאת על העוסקים. "כיום 91% מהעסקאות כבר מדווחות וכאן מדובר בסך הכל בעוד 1%-2%, וההקשחה גדולה. זה יבלבל את המערכת, ייכנסו המון חשבוניות לא רלוונטיות, ובפועל המדינה לא תגבה מהמהלך ולו שקל אחד".

 

נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי, הוסיף: "תפסיקו להתעמר בעסקים הקטנים. אתם מדברים כל הזמן על הצורך לעודד אותם, אך בפועל קורה ההיפך, ואתם מקשים עליהם את ההתנהלות השוטפת, מגדילים את הביורוקרטיה וזה גורם להקטנת התפוקה. ציבור העוסקים הקטנים לא יעמוד בדיווח מקוון כל 15 בחודש, ואם תאשרו את החוק אתם מטילים עליו קנס של 1,000-700 שקל בחודש, גם אם שיגרו את הדו"ח אבל הייתה תקלה בשידור".

 

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), שהביא להפחתת הקנס אמר כי החוק החדש "נדרש לאזן בין אינטרסים חשובים: האחד, להעמיק את הגבייה ולהיאבק בעבירות מס שיביאו להפחתת המסים על כלל האזרחים. והאינטרס השני הוא למנוע הקשחה יתר על המידה של הפרוצדורות והעיצומים הכספיים שלא בצדק. אסור להקשות יותר מדי על העוסקים במשק. פגיעה קשה בהם תפגע ביכולת שלהם להתקיים ויש לזה השלכות כבדות על שיעורי הצמיחה".