הכנת חוו"ד לבית הדין לעבודה

מעסיקים רבים אינם דואגים לעובדיהם לזכויותיהם הסוציאליות והפנסיוניות – במודע או שלא במודע.

כאשר אתה מתפטר/ פוטרת ויצאת עם הרגשה שמשהו לא התנהל כשורה יש לבדוק האם קיבלת את מה שמגיע לך על פי החוק.

משרדנו מתמחה בבדיקת זכאות העובדים על כל זכויותיהם הניתנות הן על פי חוק והן על פי הסכמים קיבוציים והכנת חוו"ד מתאימה לבית הדין לעבודה.

חוות דעתנו החתומה מהווה עדות כשבועה בבית המשפט.